Bedava seks rulet dirty dating srvice torrent


19-Apr-2020 09:23

Bu kişi ya kendi işlerini yerine getiremiyor olmalı veya bu kişiyi korumak ve bakmak için sürekli yardım gerekmeli 3.ihtimalde bu kişi başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmalıdır.

Akıl hastası olan Mehmet kendi işlerini kendisi görüyor ve bakıma ihtiyacı olmasa bile yaşadığı bölgedeki çocuklara karşı şiddet uyguluyorsa bu durumda Mehmet bu sebepten kısıtlanacaktır.

Kişi yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebeplerinden birinin söz konusu olması halinde işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat ederek kısıtlanmasını ve kendisine vasi atanmasını isteyebilir.

Yani yaşı oldukça ilerlemiş bir kişi akıl hastalığı veya zayıflığı olmasa da veya savurganlık sebebiyle kendisine vasi atanmasının şartları oluşmasa da işlerini gerektiği gibi yönetemiyorsa kısıtlanmasını isteyebilir.

Bu işlemler hiçbir şekilde yapılamayan kısıtlı ve vasisi için yasak işlemlerdir.

Vasilik bir defa atandıktan sonra ömür boyu aynı kişinin yaptığı bir hukuki kurum değildir. Süre dolduktan sonra yeni bir süre verilmezse vasilik görevi sona erer.

Vasi esas itibarıyla kısıtlının hukuki işlemlerindeki görünen yüzdür.

Kişi kısıtlandıktan sonra vasinin iradesi kısıtlının iradesi halini alır.

Yani akıl hastalığı veya zayıflığı olan kişinin kısıtlanması için 3 halden biri gerçekleşmelidir.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlama halinde hakim resmi sağlık kurulu raporu almak zorundadır.Resmi sağlık kurulu raporuna bakan hakim vereceği karardan emin olamazsa ilgiliyi dinleyebilir. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim; bu ihtimalde kişinin kısıtlanması için kendisini veya ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesi ve bu yüzden sürekli korumaya ve bakıma muhtaç olması söz konusu olmalıdır.Ancak kısıtlanana ev eşyası bağışlanıyorsa bu halde küçük vasinin rızası aranmaz. Ancak haklı sebepler söz konusuysa hısım veya eşin vasi olarak atanmasında bu sebepler göz önünde bulundurulur.

Vasi olarak atanan kişi kural olarak bu görevi kabul etmek zorundadır.

Ancak kendilerini borç altına sokmayan işlemlerde rıza gerekmez.